U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Op 17 april vindt onze jaarvergadering plaats!

Overleg met 123Wonen en Accres Real Estate

Gepost 2012/03/25

Het bestuur van huurdersvereniging De Brinkhof heeft 24 februari jl. een overleg gehad met 123Wonen en Accres Real Estate. In dit overleg zijn verschillende zaken aan de orde geweest.

De toekomst van De Brinkhof
Allereerst was onze vraag wat Accres Real Estate met het Brinkhof complex van plan is op kortere en langere termijn. Hierop werd gemeld dat de investeerders het op dit moment niet aandurven om de leegstaande kantoren tot appartementen te verbouwen. Met het oog op dit oorspronkelijke plan waren andere investeringen voorlopig stopgezet.
Nu het plan definitief niet doorgaat worden andere activiteiten echter wel weer opgestart. Zo zit er een wat grotere opknapbeurt aan te komen. Gesproken is over vervanging van slechte kozijnen en een verfbeurt aan de buitenzijde. Ter plekke werd een verfplan getoond. Als bestuur hebben we gevraagd mee te kunnen denken over kleurstelling e.d.
Naar de toekomst toe valt niet uit te sluiten dat het gehele complex verkocht wordt of dat een samen-werking met andere investeerders c.q. beleggers aangegaan wordt.

Servicekosten
Wij kregen ter plekke de onderliggende stukken die geleid hebben tot de naheffing van de servicekosten. De overzichten zijn in de afgelopen weken door onze penningmeester bestudeerd. De berekeningen kloppen. Toch hebben we nog vragen over de grootte en samenstelling van verschillende bedragen: zoals de hoge schoonmaak en elektriciteit nota’s. Hierop hopen we binnenkort antwoord te krijgen.

Naheffing
Ook de reeds gefactureerde naheffing staat nog ter discussie. Na overeenstemming met de huurdersvereniging zal de verhoging van de maandelijkse servicekosten pas doorgevoerd kunnen worden. De servicekosten vanaf 1-1-2012 zijn overigens op de ontvangen overzichten met de daarin opgenomen kosten gebaseerd. Er zal kritisch naar lopende contracten e.d. gekeken gaan worden.

Communicatie
De vaak slechte (of het ontbreken van) communicatie tussen de huurders en 123Wonen hadden we ook op de agenda gezet. In elk geval heeft 123Wonen beterschap beloofd. Wij blijven natuurlijk graag op de hoogte van uw boodschappen (graag uw berichten in CC naar 123meldingen@hv-debrinkhof.nl).
Het overleg van de huurdersvereniging met Accres Real Estate zal beperkt worden tot één keer per jaar. De huurders dienen met hun meldingen/klachten altijd contact op te blijven nemen met 123Wonen. Zij blijven (al dan niet in overleg en in samenwerking met Accres Real Estate) verantwoordelijk voor het ondernemen van passende actie.

Overig
Het verzoek van enkele huurders voor het creëren van een stalling voor toekomstig aan te schaffen scootmobielen is door ons ter sprake gebracht. Er wordt door 123Wonen momenteel gekeken naar de niet in gebruik zijnde ruimtes van het complex De Brinkhof. Er is een ongebruikte fietsenstalling en er zijn diverse voormalige vuilcontainer ruimtes die hiervoor mogelijk in te zetten zijn. Wij hopen hier binnenkort een positief antwoord op te krijgen.

Conclusie
Al met al hebben we een goed verlopen en zakelijk gesprek gehad waarin het bestuur duidelijkheid heeft gekregen over het beleid en de houding van Accres Real Estate. Over de servicekosten praten we op korte termijn nog verder. Het bestuur houdt u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!


Jaarvergadering
Dit jaar zal de jaarvergadering op dinsdag 17 april gaan plaatsvinden in het Brinkhof Paviljoen. Noteert u dit vast in uw agenda? U ontvangt binnenkort de uitnodiging.


Rita Hagen, voorzitter

Lees de rest van deze post »

Huurnota maart 2012 van Accres Real Estate

Gepost 2012/02/08

Alle bewoners hebben op 7 februari een nota ontvangen voor de huur over de maand maart. Normaal gesproken betaalt u de huur aan 123Wonen. De nota kwam echter van Accres Real Estate als eigenaar van het Brinkhof complex. Bij navraag bleek de nota foutief verstuurd te zijn. Een brief met een toelichting hierover zal één dezer dagen door Accres naar u verzonden worden. Zover ons bekend is het wel de bedoeling dat de administratie van de huur over gaat van 123 Wonen naar Accres Real Estate maar pas in een later stadium.


Dus bij deze: de ontvangen huurnota dient niet betaalt te worden!

 

Lees de rest van deze post »

Afrekening servicekosten

Gepost 2012/01/02

Eind december vorig jaar kregen alle betrokken bewoners een afrekening van de servicekosten met de melding dat er een correctie gaat plaatsvinden n.a.v. in het verleden niet volledig in rekening gebrachte kosten voor het onderhoud van de lift en de Centrale Verwarming. Vreemd genoeg is de huurdersvereniging hier niet in betrokken ondanks de wettelijke voorschriften hierbij. Hierop hebben wij alle huurders gevraagd de factuur met de naheffing voorlopig niet te voldoen. Wij hebben een gesprek over de servicekosten aangevraagd bij Accres Real Estate.

 We houden u op de hoogte van het vervolg! 

Lees de rest van deze post »

Website actief met ingang van 1 januari 2012

Gepost 2012/01/01

In juni 2011 was een tijdelijke pagina op www.hv-debrinkhof.nl geplaatst met als enige doel het voorlopig online beschikbaar stellen van de nieuwsbrief. Gezien onze doelstellingen kon een 'echte' website niet uitblijven. Bij deze is deze actief.

Lees de rest van deze post »

Blijf op de hoogte

Ontvang belangrijke updates en het laatste nieuws van Huurdersvereniging De Brinkhof wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?