U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Huurverhoging

Correspondentie over de huurverhoging in 2014 tussen 365Beheer en HV De Brinkhof.


Brief 29 juli 2014, 365 Beheer

 

In navolging op de bezwaren welke Accres Real Estate heeft ontvangen aangaande de huurverhoging per 1 juli 2014 reageer ik als volgt. Wij betreuren het dat bewoners van complex de Brinkhof onvrede ervaren aangaande het onderhoud van het complex. Accres wenst, evengoed als de bewoners, het complex in correcte staat te behouden om voor haar huurders een prettige woonomgeving te realiseren. Dit betekent dat 365 Beheer te allen tijde bereikbaar is voor alle storingen en klachten, zo ook nu met de waterschades. Daarnaast is er jaarlijks overleg tussen 365 Beheer, Accres en de huurdersvereniging.

In de jaarlijkse evaluatie welke wij hebben gehad in april 2014 zijn er geen klachten gemeld over de Brinkhof. Van mankementen welke het woongenot ernstig verstoren als gevolg van het niet tijdig opvolgen van technische klachten is naar onze mening dan ook geen sprake. Zoals de afgelopen jaren al meerdere malen besproken staat De Brinkhof hoog op de agenda van Accres en heeft het complex haar aandacht. Over haar plannen tracht Accres daar waar mogelijk zo open en eerlijk mogelijk met haar huurders te communiceren. Voor wat betreft het groot onderhoud is er echter op dit moment niets concreets te melden anders dan dat we het aan het inventariseren zijn tezamen met andere plannen.

De jaarlijkse huurverhoging gaat gepaard met de jaarlijkse inflatie. Afgezien van dat de bezwaren niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend zien wij om bovengenoemde redenen niet in om akkoord te gaan met het afzien van de jaarlijkse minimale verhoging. 

Wij houden jou en de bewoners graag op de hoogte van de voortgang. In onze volgende evaluatie in 2015 zullen wij meer duidelijkheid kunnen geven over de bovengenoemde zaken.

Met vriendelijke groet
365Beheer | Alex Faraco

 

Brief 25 augustus 2014, HV De Brinkhof

 

Hierbij een voorlopige reactie op jouw antwoord namens Accres op de bezwaarschriften van de huurders van De Brinkhof;

De verwijzing naar ons jaarlijkse overleg van afgelopen voorjaar, is wat mij betreft onterecht (is er al een verslag?), de genoemde gebreken in het bezwaarschrift zijn al jaren aan de orde en zijn niet expliciet (weer) benoemd (houtwerk, schilderen, kozijnen, scheuren, lekkages).

Op het afhandelen van de individuele klachten/meldingen is geen commentaar van de HV geweest. Dat de huurverhoging gepaard gaat met de jaarlijkse inflatie, blijkt niet uit het schrijven van Accres waarin de huurverhoging is aangekondigd. Hierin spreekt men over ‘wettelijk toegestane huurverhoging’. Bezwaar tegen een huurverhoging kan te allen tijde ingediend worden.

Graag wordt de HV op de hoogte gehouden omtrent de stand van zaken v.w.b. de inventarisatie groot onderhoud die tezamen gaat met andere plannen.

Met vriendelijke groet,     
HuurdersVereniging de Brinkhof
R.Hagen

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?